1 ⅛” x 3 ½” – SEIKO Address Label -HIGH CAPACITY

1 ⅛" x 3 ½" - SEIKO Address Label -HIGH CAPACITY